VLASTNÍK / SPRÁVCE

Vyjádření k sítím vyřídíme automaticky za Vás

Zajišťujeme pasivní ochranu Vaší infrastruktury a ulehčujeme Vám administrativní břemeno. Díky našim službám budete včas informováni
o plánovaných stavebních pracích v oblasti Vaší infrastruktury, čímž předejdeme možným poškozením.
Správce
Konzultace
NDA
Odeslání
Přístup

  POVINNOSTI SPRÁVCE

Přenechte vyřizování
žádostí na nás!

Správce musí vést dokumentaci technické infrastruktury obsahující polohové umístění (tedy technickou mapu) a vyjadřovat se k plánovaným investičním záměrům nebo i jen průzkum existence sítí. Správce je povinen registrovat se do portálu IS DMVS a jeho prostřednictvím postoupit data o jím spravované a vlastněné technické infrastruktuře do DTM ČR.

projetky
Zbavíme Vás náročné administrativy s vyřizováním žádostí a vy tak splníte Vaši zákonnou povinnosti.
Výrazně zrychlíme vydání vyjádření k žádosti stavebníkovi/žadateli a zajistíme Vám přehlednou evidenci na jednom místě.
Zajistíme nahlášení katastrálních oblastí týkající se Vaší infrastruktury u příslušných úřadů.
Zajistíme import tras Vaší infrastruktury do naší aplikace.
luboš-šupolík

Luboš Šupolík

Projektový koordinátor

  VÝHODY SLUŽBY

Proč přejít na automatizované zpracování žádostí?

Automatizované zpracovávání žádostí k vyjádřením o existenci elektronických sítí přináší mnoho výhod.

Domluvení nezávazné schůzky

ohledně zastupování ve věci vyřizování žádostí