chytrá aplikace

Případová studie: Jak služba zadosti.cz pomohla stavební firmě XYZ s vyjádřením k síti

Firma XYZ Construction, specializující se na projektování a výstavbu dopravní infrastruktury, začala využívat službu Zadosti.cz v roce 2018. Služba jim umožňuje efektivněji projednávat stavební projekty a zajišťovat potřebná vyjádření k existenci sítí.

Od roku 2018 do roku 2023 firma XYZ Construction postupně zvyšovala počet žádostí v systému zadosti.cz. Zatímco v roce 2018 podali pouze 20 žádostí, v roce 2022 dosáhli počtu 120 žádostí. Tento nárůst využití systému naznačuje, že firma XYZ Construction si uvědomuje výhody, které jim služba zadosti.cz přináší, a aktivně ji využívá pro své projekty.

Úspora času je ten nejlepší benefit

Jedna z hlavních výhod, kterou firma XYZ Construction získala díky službě zadosti.cz, je úspora času. Dříve museli inženýři strávit mnoho času hledáním informací o existujících sítích od různých subjektů. Díky Zadosti.cz mají nyní přehledné a aktuální informace na jednom místě, což jim umožňuje rychlejší rozhodování a plánování projektů.

Další výhodou je finanční úspora. Získávání informací od jednotlivých subjektů bylo nákladné. Služba Zadosti.cz tento proces zjednodušuje, umožňuje oslovovat subjekty hromadně a elektronicky a poskytuje uživatelům úplné a aktuální informace o technické infrastruktuře.

Díky Zadosti.cz firma XYZ Construction získala lepší kontrolu nad projekty. Inženýři mohou snadno sledovat odpovědi od jednotlivých subjektů na žádosti o vyjádření k existenci sítě a rychle reagovat na případné změny či požadavky. To jim umožňuje plánovat a realizovat své projekty s větší přesností a minimalizovat potenciální problémy spojené s nedostatečnou znalostí existujících sítí.

I v roce 2023 firma XYZ Construction nadále aktivně využívá službu zadosti.cz k efektivnímu a rychlému projednávání stavebních projektů. Služba jim usnadňuje získat přehled o technické infrastruktuře v daném území a zjednodušuje komunikaci s ostatními subjekty. Díky tomu firma může plánovat a realizovat své projekty s větší přesností a minimalizovat případné problémy spojené s nedostatečnými informacemi o existujících sítích.

Vyjadřování k optickým sítím: Klíčový krok pro úspěšné stavební projekty

Vyjadřování k optickým sítím: Klíčový krok pro úspěšné stavební projekty Optické sítě se stávají nedílnou součástí moderní infrastruktury a jsou…

Digitální technická mapa ČR: Budoucnost plánování a správy infrastruktury

Digitální technická mapa ČR: Budoucnost plánování a správy infrastruktury Digitální technická mapa (DTM) se stává klíčovým nástrojem pro plánování, správu…