STÁTNÍ ZAMĚSTNANEC

Služby pro obce a kraje
v roli správce

Obce a kraje mají povinnost sbírat a udržovat aktuální informace o veřejném majetku a infrastruktuře v jejich působnosti, včetně informací o silnicích, chodnících, budovách, vodovodech, kanalizacích a dalších zařízeních.

  ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Sběr dat a poskytování informací veřejnosti

Zaměstnanci mají povinnost sbírat a udržovat aktuální informace o veřejném majetku a infrastruktuře v jejich působnosti, včetně informací o silnicích, chodnících, budovách, vodovodech, kanalizacích a dalších zařízeních.

Na základě nasbíraných dat mají zaměstnanci povinnost vytvářet a udržovat digitální mapy, které slouží jako základní nástroj pro plánování, správu a rozvoj veřejné infrastruktury.

Zaměstnanci obcí a krajů musí zajistit, aby jejich práce v oblasti zpracování digitálních map splňovala veškeré platné legislativní požadavky a normativní dokumenty, včetně předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a geografických informačních systémů.

Zaměstnanci mají povinnost poskytovat veřejnosti přístup k digitálním mapám a veřejným informacím o veřejném majetku a infrastruktuře v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky na transparentnost.

Zaměstnanci musí spolupracovat s dalšími subjekty, jako jsou například poskytovatelé infrastrukturních sítí, stavební firmy a další orgány veřejné správy, aby zajistili koordinaci a sjednocení dat a informací v rámci daného území.