Souhlas se zpracováním osobních údajů 

pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení a telefonického kontaktu.  

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti CNL INVEST s.r.o., se sídlem Ke klubovně 1650/9, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ 28522648, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 147768 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní kontakt

 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.
  • telefonického kontaktu

 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

  • zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte
  • telefonického kontaktu, pokud tuto dobu neprodloužíte

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, nebo e-mailu.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po Správci výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů