ZADOSTI.CZ

Chráníme Vaše podnikání
před zbytečnými náklady

Zadosti.cz, revoluční chytrá aplikace navržená tak, aby zjednodušila proces vyjádření k sítím a minimalizovala rizika spojená s chybami a zpožděním.

STAVEBNÍK/ŽADATEL

Jako stavebník máte povinnost zajistit si veškerá potvrzení
o existenci inženýrských sítí
v lokalitě.

VLASTNÍK / SPRÁVCE

Jako správce IT máte povinnost vést dokumentaci technické infrastruktury obsahující polohové umístění.

STÁTNÍ ZAMĚSTNANEC

Statní zaměstnanci mají povinnost sbírat a udržovat aktuální informace o veřejném majetku a infrastruktuře v jejich působnosti.

  PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY

Chytrá aplikace
pro vyřizování žádostí
k existenci sítí

Automatizované zpracování mapových podkladů a vyjádření k existenci sítí elektronických komunikacích. Kompletní řešení pro provozovatele telekomunikačních sítí, žadatele o vyjádření – stavebníky, města a obce. Kompletní řešení kolizních vyjádření vč. zpracování smlouvy na přeložení. Ucelený přehled o vydaných vyjádřeních i o výstavbě v dané lokalitě


chytrá-aplikace

Jste připraveni na povinné vložení dat do systému DTM ČR?

Vlastník/správce technické infrastruktury je povinen vést dokumentaci technické infrastruktury obsahující polohové umístění (tedy technickou mapu) a vyjadřovat se k plánovaným investičním záměrům nebo i jen v případě průzkumu existence sítí (např. z důvodu rozhodování o koupi pozemku a jeho zatížení případnou technickou infrastrukturou) a registrovat se do IS DMVS.

Digitální technická mapa krajů už se blíží

Nedávná novelizace zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví ukládá vlastníkům technické a dopravní infrastruktury povinnost vložit data popisující jejich infrastrukturu do digitální technické mapy krajů.

Startuje
1/7/24

  VÝHODY SLUŽBY

Proč přejít na automatizované zpracování žádostí?

Automatizované zpracovávání žádostí k vyjádřením o existenci elektronických sítí přináší mnoho výhod.

BEZPLATNÁ SLUŽBA

Plnění zákonné povinnosti bez nákladů a navíc s pasivní ochranou infrastruktury.

ZPRACOVÁNÍ MAP

Zpracování mapových podkladů z dodaných dat do standardních formátů.

PŘEHLED O VÝSTAVBĚ

Dopředu víte, co se bude stavět a tak můžete zareagovat na plánovanou výstavbu.

PASIVNÍ PŘÍJEM

V případě kolize a přeložení spoje/optiky vše vyřešíme a vy dostanete zaplaceno.

PŘEHLEDNÉ INFORMACE

Veškeré relevantní informace a dokumenty související s žádostmi jsou na jednom místě.

KVALITA ŽÁDOSTÍ

Definované procesy a šablony pro žádosti zajišťují konzistenci a minimalizují riziko chyb.

Důvěru nám svěřilo již více
než 50 správců sítí nejrůznějších velikostí

Na trhu působíme již od roku 2019. Za tu dobu jsme vyřešili
na 300 000 žádostí od více než 5 800 žadatelů a zpracovali přibližně 600 kolizí.

   NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Buďte v obraze v oblasti výstavby
telekomunikačních sítí

Zákonné povinnosti, aktuality s telekomunikačního byznysu,
problematika vyjádření k sítí a ostatní zajímavosti.

Vyjadřování k optickým sítím: Klíčový krok pro úspěšné stavební projekty

Případová studie: Jak služba zadosti.cz pomohla stavební firmě XYZ s vyjádřením k síti

Digitální technická mapa ČR: Budoucnost plánování a správy infrastruktury

Digitální technická mapa ČR: Budoucnost plánování a správy infrastruktury

Digitální technická mapa ČR: Budoucnost plánování a správy infrastruktury Digitální technická mapa (DTM) se stává klíčovým nástrojem pro plánování, správu a rozvoj infrastruktury v…